FAQs Complain Problems

केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष श्री सुमन मिरिङचिङ ज्यू र उपाध्यक्ष श्री मनमाया मगर ज्यू ।

Read More

केराबारी गाउँपालिकाको बस्तुगत बिवरण

यस केराबारी गाउँपालिको गठन साविक केराबारी, याङशिला, पाटी र सिंहदेवी गाविसका सबै वार्डहरु र लेटाङ भोगटेनी नपा को वार्ड नं. १  समावेश गरी मिति २०७३ साल फागुनमा भएको हो । २१९.८३ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकामाको केन्द्र साविक केराबारी गाविस वार्ड नं.१ (हाल केराबारी गापा वार्ड नं.

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
प्रवक्ता / कार्यपालिका सदस्य

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
गुनासो सुन्ने अधिकारी
सूचना अधिकारी/ सुचना प्रविधि अधिकृत

सेवाहरु

Body:
आवश्यक कागजातहरु:

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि ३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा ४) सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भए साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकताको प्रतिलिपि ५) चालु आ. व.को सम्पति/भुमि कर तिरेको रसीद ६) निवेदक स्वयम वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेकाहकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी

जिम्मेवार अधिकारी:
सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, वडा सचिव र कर्मचारी
नमुना फाराम तथा अन्य:
प्रक्रिया:

१) निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने २) वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्नेे ३) निवेदन दर्ता गर्ने ४) तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने ५) निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने ६) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

लाग्ने समय:
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
सेवा दिने कार्यालय:
वडा कार्यालय
सेवा प्रकार:
सेवा शुल्क:
१० कठ्ठा/रोपनी सम्मको रु. ३००, १० कठ्ठा/रोपनी भन्दा माथी रु. ५००